آکادمیک

1
گزارش دوره تدریس دانشگاه (University Teaching)
2
مدیریت تغییر
3
نمایشگاه مشاغل دانشجویی
4
پرسشهای متدوال مصاحبه‌های رسمی
5
درس آموزی از مجموعه رفتارهای آکادمیک

گزارش دوره تدریس دانشگاه (University Teaching)

در ادامه گزارشهای این ور آبی، گزارش دوره «اصول تدریس دانشگاه» را به طور خلاصه می‌نویسم. دانشگاه آلبورگ دوره‌های جالبی در زمینه تدریس دانشگاه داره که البته متاسفانه بیشترش در شهر آلبورگ که مقر اصلی دانشگاه است برگزار می‌شود و برخی از آنها در کپنهاگ تکرار می‌شوند. در میان دوره‌هایش، جذابترینش دوره «تدریس مسئله محور» است که هنوز به کپنهاگ نرسیده و امیدوارم در دو ماه آینده آن را هم تجربه کنم. با این حال دوره اصولی را ثبت نام کردم تا یکی یکی بقیه دوره‌ها را هم تجربه کنم و اگر در کپنهاگ برگزار نشدند، جهنم ضرر، شال و[…]

خواندن کل مطلب

نمایشگاه مشاغل دانشجویی

پنجشنبه به دعوت یاشار که خبرم کرد از این رویداد، رفتم نمایشگاه مشاغل دانشجویی را ببینم. با توجه به اینکه چنین نمایشگاهی را تا حالا نشنیده بودم، گفتم عجب چیزهای عجیبی آدم می‌شنوه! مگه شغل دانشجویی هم نمایشگاه داره؟ چی توش نمایش می‌دهند؟؟؟؟؟ با این حال برای ارضای حس کنجکاویم، شال و کلاه کردیم به سمت آن ور کپنهاگ تا هم دانشگاه تکنولوژی دانمارک (DTU) را ببینم و هم این نمایشگاه را تجربه کنم. جالب بود و آموزنده. مهمترین چیز این بود که کلی شرکت معتبر و درست و حسابی دنیا و دانمارک، مثل مایکروسافت، زیمنس، مک کینزی، دانسکه بانک،[…]

خواندن کل مطلب

پرسشهایی که در اغلب مصاحبه‌های رسمی پرسیده می‌شوند و پاسخهای مناسب به آنها:

Interview-Questionnaires

درس آموزی از مجموعه رفتارهای آکادمیک

دقت کنید به نوع تمرین، یعنی تکرار و شبیه سازی یک مقاله موجود؛ به تلاش دانشجو در عدم دستکاری داده‌ها برای تطابق با مقاله اصلی؛ به همکاری استاد برای تصحیح اشتباه دانشجو پابه پای او؛ به تماس دانشجو با محققان؛ به وجود داشتن چکنویس‌های پژوهش نزد محققان اصلی؛ به ارائه چکنویس‌ها توسط پژوهشگران برجسته به یک دانشجوی دون پایه؛ به مطالعه و بررسی چکنویس‌های محققان توسط دانشجو؛ به اعتنا به عدم سازگاری و تلاش برای یافتن ایراد کار؛ و سرانجام به اهمیت دادن ژورنالی که این اشتباه را پذیرفته و چاپ کرده (خیلی مجلات این ریسک را نمی کنند که[…]

خواندن کل مطلب