مدیریت و رهبری تیمی الکس فرگوسن

«او هر چه را که بردنی بوده، بُرده است و بازهم بی‌رحمانه برای برنده شدن حمله می‌کند.»
اگر این ترم تدریس مدیریت داشتم، حتماً این فیلم را سر کلاسم نمایش می‌دادم و با بچه‌ها درباره سبک رهبری الکس فرگوسن تبادل نظر می‌کردم.
حتی اگر به فوتبال علاقه‌ای هم نداشته باشید، می‌توانید تیم فوتبال را یک نمونه کامل از زندگی سازمانی و کسب و کار بدانید. سازمانی که باید در همه بخشها هماهنگ کار کند به یاری رهبری مداوم و باثبات که همیشه خطر از دست دادن جایگاه با یک لغزش هم تهدیدش می‌کند. الکس فرگوسن ۲۸ سال، بله ۲۸ سال روی نیمکت بزرگترین باشگاه جهان (حداقل یکی از بزرگترینها) نشست و یک سبک رهبری اقتدارگرا را اعمال کرد. حضور او در کلاس درس کسب و کار ونیز چنین مستندی از او یک حرکت شایسته است برای آموختن از یک رهبر بزرگ. کسی که رهبران سیاسی جامعه هم از او مشورت می‌خواهند.
قطعاً این سبک رهبری نیازمند ساختارهای موجود است که به آن تکیه داد و تقریباً در کشور ما تقلید نشدنی است، اما نکات بسیار آموزنده و برجسته‌ای دارد که خود من از لابلای مستند بیرون کشیدم. زیرنویس فارسی خوب، صحیح و خوش‌نوشت فیلم هم در همین لینک قابل دریافت است.

http://goo.gl/1EcpKh