دریافت کتاب مدیریت رسانه، رویکرد مدیریت زنجیره ارزش

اجازه توزیع دیجیتال فایل کتاب «مدیریت رسانه: رویکرد زنجیره ارزش» را از انتشارات دانشگاه صدا و سیما گرفتم. با توجه به مشکلی که در جلد اولیه وجود داشت و نسخه‌هایی از آن با ایراد مربوطه توزیع شد، انتشارات مربوطه اجازه داد که فایل را با جلد اصلاح شده به شکل دانلود رایگان توزیع کنم. این کتاب در اواخر دوران دانشجویی من نوشته شد، گرچه چاپ آن به سال ۹۴ کشید. با توجه به تفاوت در آموخته‌ها و دانسته‌هایم و نیز منابع جدید در این زمینه، امیدوارم نگارش به روزتری از آن را در آینده نزدیک ارائه دهم. دریافت از نشانی زیر:

دانلود کتاب