برندینگ رسانه‌ای و هم‌آفرینی: تاثیر مشارکت کاربران در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌های خبری بر وفاداری نگرشی و رفتاری

بالاخره این مقاله رفت در نوبت چاپ! از مقاله‌هایی است که دوستش دارم، یعنی فقط برای چاپ در ژورنال ضریب تاثیردار که برای امتیاز پژوهشی مجبوریم انجام دهیم ننوشتمش، بلکه با علاقه در طراحی و اجرایش انرژی و وقت گذاشتم.

چارچوب تئوریک آن همپوشانی خوبی میان حوزه‌های هم‌آفرینی ارزش و برند، درگیرسازی مخاطبان، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خبری دارد، یعنی حدفاصل چند حوزه که راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه را به آنها محدود کرده‌ام. رسانه‌های خبری که به شدت با رقابت رسانه‌های اجتماعی و به تبع افزایش دسترسی مخاطبان، با کاهش وفاداری آنان رو به رو هستند، با استفاده از همان رسانه‌های اجتماعی رقیب می‌توانند سازوکار هم‌آفرینی را فعال کنند که به مخاطبان اجازه مشارکت در ایجاد ارزش پیشنهادی را می‌دهد و به درگیرسازی آنها و افزایش وفاداری نگرشی و رفتاریشان می‌انجامد. در مدلی که توسعه داده‌ایم، سه نوع ارزش اقتصادی، رابطه‌ای و سرگرمی بنیان انگیزه هم‌آفرینی مخاطب را شکل می‌دهند که به تقویب برند و افزایش وقاداری نگرشی و رفتاری منجر می‌شود.

مقاله را زودتر از چاپ نهایی منتشر می‌کنم با هدف استفاده دانشجویان علاقه‌مند به این حوزه‌ها (طبق فرم کپی رایت اجازه نشر در وب سایت خود را داریم ولی نمی‌توانیم در ریسرچ‌گیت منتشر کنیم). در حال حاضر یکی از دانشجویان دکترایم در حال توسعه این مدل است. اگر از دانشجویان پای پایان‌نامه هم کسی تمایل داشته باشد روی توسعه جنبه‌های دیگری از این مقاله و مدل کار کند خوشحال می‌شوم همراهی کنم. من به ارزش‌افزایی تئوریک بر پژوهشهای قبلی اعتقاد دارم و چندین کار خوب را روی مقاله‌های پیشتر منتشر شده خودم و سایرین انجام داده‌ام تا توسعه تئوریک تدریجی صورت گیرد.

با تشکر از آقای پژمان ابراهیمی که آشنایی با ایشان برای من بسیار پرثمر بوده و مهارتهای مکملمان نتایج مفیدی به همراه داشته است. همچنین باید از خانم شقایق کلی، دانشجوی بسیار خوبم در مدیریت رسانه دانشگاه علامه طباطبایی تشکر کنم که در جمع‌آوری داده‌های این پژوهش (و همینطور یک پژوهش سنگین دیگر) همکاری صمیمانه کردند و مثل همیشه کلیه داده‌ها را واقعی و با دقت و اطمینان کامل و مورد به مورد جمع‌آوری کردند.

دریافت فایل نهایی :