فراخوان مشارکت در پنل مدیریت رسانه و ارتباطات کسب و کار بیستمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت

امسال در دانشکدگان مدیریت میزبان بیستمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت هستیم که یکی از قدیمیترین کنفرانسهای مدیریت کشور است و توسط انجمن مدیریت ایران برگزار می‌شود. پنل مدیریت رسانه و ارتباطات کسب و کار شامل ۱۳ عضو هیئت علمی این رشته از دانشگاه‌های کشور است که با تعدادی از دانش‌آموختگان خوشنام این رشته همراهی می‌شود و من هم امسال دبیر پنل هستم. فراخوان این کنفرانس صادر شده و تا پنجم دی ماه ۱۴۰۲ برای ارسال مقاله و شرکت در این کنفرانس سررسید زمانی تعیین شده. خود کنفرانس در تاریخهای ۱ و ۲ اسفند برگزار می‌شود.

با توجه به اینکه فرصت خوبی برای ارسال کارهای پژوهشی دانشجویان است، دعوت می‌کنم که حتما در این پنل شرکت کنید. اطلاعات کنفرانس را می‌توانید در سایت آن به این نشانی دریافت کنید. ضمن اینکه بهترین مقالات این پنل نیز در شماره ویژه نشریه بررسی‌های مدیریت رسانه (که در حال ارزبابی در وزارت علوم است و به باور ما رتبه خوبی را در پایان سال دریافت خواهد کرد) منتشر می‌شوند.

به روزرسانی ۲۰ بهمن ۱۴۰۲: از طرف برگزارکنندگان برای مقالاتی که اعضای هیئت علمی یکی از نویسندگان باشند تخفیف ۵۰ درصدی اعلام شد (کد را از دبیر پنل تقاضا کنید) و همچنین نمایه ISC نیز برای مقالات کنفرانس دریافت شد.

اعضای پنل مدیریت رسانه و ارتباطات کسب و کار: طاهر روشندل اربطانی، علی اکبر فرهنگی، داتیس خواجه ئیان، آیدین سلام زاده، سید مهدی شریفی، منوچهر انصاری، سمیه لبافی، حسن خجسته باقرزاده، سید وحید عقیلی، سید محمد مهدی زاده، داود نعمتی انارکی، سیاوش صلواتیان، افسانه مظفری.

محورهای پنل عبارتند از: ۱) سیاستگذاری رسانه‌ای در عصر فناوری‌های تحول آفرین، ۲) حاکمیت پلتفرمی و چالش‌های زنجیره ارزش در رسانه‌ها، ۳) رسانه‌‌های خبری و فناوری‌های تحول آفرین، ۴) فناوری‌های تحول آفرین و مدلهای کسب و کار پابرجا (Robust) و پایدار (Sustainable) برای رسانه‌ها، ۵) کارآفرینی رسانه‌ای در عصر فناوری‌های تحول آفرین، ۶) منابع انسانی در رسانه‌های عصر فناوری‌های تحول آفرین، ۷) هوش مصنوعی و مدیریت محتوا، ۸) استراتژی‌های رقابتی برای رسانه‌ها در عصر فناوری‌های تحول آفرین، ۹) روش‌های تحقیق نوین برای پژوهش در رسانه‌های جدید، ۱۰) صنعت سرگرمی و فناوری‌های تحول آفرین، ۱۱) تحلیل شبکه‌های اجتماعی و استخراج الگوهای مصرف رسانه‌ای کاربران، ۱۲) تبلیغات در عصر فناوری‌های تحول آفرین، ۱۳) مصرف رسانه‌ای تحت تاثیر روندهای نوین و اقتصاد توجه، ۱۴) مدل‌های درآمدی جدید رسانه‌ها در عصر فناوری‌های تحول آفرین، و …

به روزرسانی پس از کنفرانس:

پنل با موفقیت برگزار شد و ۱۵ مقاله و ارائه در پنل مدیریت رسانه و ارتباطات کسب و کار ارائه شد. مخاطبان خضوری و مجازی از رشته‌های متنوع در پنل شرکت کردند و مباحثات خوبی حول ارائه‌ها شکل گرفت.برای دریافت گواهی ارائه در کنفرانس مشارکت کنندگان از صفحه زیر استفاده کنند (کد را اگر ندارید با ایمیل از من بگیرید):

https://iricm.com/da/

ضمنا مقاله برتر این پنل به مقاله طراحی مدل نوآوری باز جهت توسعه تلویزیون های اینترنتی (مورد مطالعه: تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران) نوشته آقای رضا عیوض لو دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و آقای دکتر سید مهدی شریفی نعلق گرفت. به امید اینکه توانمندی دانشجویان و پژوهشگران مدیریت رسانه را برای کنفرانس تخصصی این رشته شاهد باشبم.