پیشنهاد اصلاحات برای چاپ دوم اقتصاد رسانه

نظر به اینکه چاپ اول کتاب اقتصاد رسانه نایاب شده و انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات آمادگی خود را برای انتشار چاپ دوم اعلام داشته است، به صورت فشرده در حال مطالعه چاپ اول کتاب هستم و مواردی که قابلیت اصلاح دارند را اجرا می‌کنم. تلاشم برای روان‌سازی هرچه بیشتر متن است و با جایگزینی افعال متعدی با افعال لازم، شکستن جملات طولانی به دو جمله گویا و رسا، بازنویسی برخی جمله‌ها و این نوع اصلاحات تلاش می‌کنم بدون اینکه به اصالت ترجمه و وفاداری آن به متن خدشه‌ای وارد کنم، چاپ دوم را به صورت روانتری به انتشارات بسپارم.

از شما دانشجویان عزیزم که این کتاب را به عنان منبع اصلی درسی مطالعه کرده‌اید تقاضا می‌کنم مواردی که هنگام مطالعه سرگردانتان کرده یا پتانسیل بهبود را در آن می‌یبینید به من پیشنهاد دهید. اگر تا قبل از ارسال نهایی (که تصورم این است با توجه به سرعت عملم حداکثر تا روز دوشنبه ۲۱ آذر بفرستم انتشارات) به دست من برسد و اصلاح هم قابل قبول باشد در پانوشت آن صفحه از شما به عنوان پیشنهاد دهنده اصلاح به عمل آمده نام خواهم برد.