تماس

پیش از نوشتن در این فرم دقت کنید که «خوب پرسیدن، نیمی از پاسخ است» و اگر سئوالی دارید، پرسیدن مختصر، گویا و بدون ابهام و قابل پاسخ کوتاه و مشخص دادن، به من در پاسخ مناسب و سریع کمک می‌کند. بعضی وقتها ایمیل‌هایی دریافت می‌کنم که چنان اطلاعات جامع و گسترده‌ای می‌خواهند که خود یک پروژه تالیفاتی است! متاسفانه قادر به پاسخ دادن به این ایمیل‌ها نیستم ولی آنچه که بتوانم به سرعت و با موبایل پاسخ دهم در سریعترین زمان پاسخ می‌دهم.

(به روزرسانی: با توجه به اینکه فعلا کمتر پای لپ تاپ می‌نشینم فرم را موقتا برداشته‌ام. در انتهای زمستان ۱۴۰۲ احتمالاً مجدداً برخواهم گرداند. فعلا فقط از ایمیلم به نشانی khajeheian@ut.ac.ir استفاده کنید).