تغییر جهتی تأثیرگذار از وب آف ساینس به اسکوپوس

موسسه رتبه‌بندی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تایمز اصلاحاتی را در نظام ارزیابی خود صورت داده که احتمالاً در مدت زمان کوتاهی بر نظام ارزیابی آموزش عالی کشور هم نیز تأثیر خواهد گذاشت و آن تغییر نمایه معیار از وب آف ساینسِ تامسون رویترز به اسکوپوسِ الزویر Elsevier است. این اتفاق مهمی است و در تصمیمات افراد دانشگاهی، چه استادو چه دانشجو تأثیر مهمی می‌گذارد. این موسسه یکی از چند موسسه اصلی است که با ارزیابی سالانه خود دانشگاه‌ها را رتبه بندی می‌کند و همراه با کیو اس از معتبرترین موسسات رتبه‌بندی است.در نتیجه رتبه بندی آن برای دانشگاههای ایرانی و آموزش عالی کشور هم اهمیت زیادی دارد چون رتبه سالانه دانشگاه‌ها را اعلام می‌کند. تا کنون یکی از معیارهای ارزیابی آن انتشار مقاله در ژورنالهای نمایه شده در وب آف ساینس تامسون رویترز بوده است که در سالهای اخیر به فشار به استاد و دانشجو برای چاپ مقاله در ژورنالهای موسوم به ISI منجر شدند. حالا اصلاحاتی قرار است انجام شود که از مهمترین آنها استخراج مقاله‌ها از پایگاه داده اسکوپوس، متعلق به اِلزِویِر به جای تامسون رویترز است. چنین تغییری برای ما معنی زیادی دارد، ساده‌ترینش اینکه منطقی به نظر می‌رسد که با اجرای این اصلاحات، مقاله‌های نمایه شده در اسکوپوس هم اهمیت بسزایی بیابند و حتی تغییری در معیارهای ارزیابی دانشگاههایمان از آی اس آی به اسکوپوس را شاهد باشیم. طبیعتاً هیچ چیزی قطعی نیست ولی به عنوان کسانی که باید روندهای صنعت و کار خود را خوب بشناسیم آگاهی از این تغییرات و آمادگی احتمالی ضروری است. اصل مقاله اینجا.