ادامه سواد رسانه‌ای: اعتبارسنجی ویدئوهای اشاعه‌ای

هنگام گشت و گذار در اینترنت و چک کردن ایمیل و شبکه‌های اجتماعی‌مان، کلی ویدئو به دستمان می‌رسد که ادعا می‌کند اتفاقهای مندرج در ویدئو توسط فلان گروه و بهمان گروه رخ داده و تلاش در تحریک احساسات می‌کنند. خیلی از این ویدئوها اصل و اساس درستی ندارند و هر کسی هم یک چیزی روش اضافه می‌کند. یکی روش برچسب عراق می‌زنه، دیگری پاکستان، دیگری افغانستان، اون یکی سوریه و … معمولاً هم از هر دست که به ما برسه ادعای آن طرف را باور می‌کنیم.
سایتی که معرفی می‌کنم در راستای صحت‌سنجی و اعتباریابی ویدئوهایی درست شده که در اینترنت به دستتان می‌رسد. اگر اصرار دارید یک فرد مؤثق، مورد اطمینان و پذیرفتی باشید و مثل هر کسی هرچه به دستتان می‌رسد را به انتشار نگذارید، بد نیست به این سایت و درس‌های آموزشیش یک سری بزنید.
برای اینکه یک چشم انداز اولیه برایتان ایجاد کنم چند موردش را اشاره می‌کنم درباره ارزیابی ویدئوهای سایت یوتیوب:
شناسه یوتیوب در چه تاریخی ساخته شده و بقیه ویدئوها در چه زمانی ارسال شده‌اند؟ (تاریخ ساخت آن شناسه و ویدئوهای مشابه)، ویدئوهای دیگر آن شناسه به کدام گستره جغرافیایی اختصاص دارند؟ چه شناسه‌های دیگری در شبکه‌های اجتماعی به آن شناسه یوتیوب وصلند؟ توالی تاریخ ویدئوهایی که آپلود شده‌اند، کلیدواژه‌های ویدئوهای مشابه برای دقت در کپی شدن یا اصل بودن و ….

شایان ذکر است که منبع اصلی معرفی این سایت گزارشی از سایت رادیو فردا بوده است که سبب کنجکاوی من و آشنایی با آن شد.

http://citizenevidence.org