شماره ویژه تحت سردبیری مشترک من در ژورنال Eurasian Business Review منتشر شد

شماره ویژه‌ای که فراخوان آن را پیشتر اعلام کرده بودم، تحت سردبیری مشترک من و پروفسور فردریشسن با عنوان نوآوری در بازارهای بین‌المللی در ژورنال Eurasian Business Review منتشر شد. مقاله‌های این شماره پس از طی سه دور داوری و چند بار ویرایش در شماره جدید این ژورنال که نمایه اسکوپوس و وب آف ساینس است به چاپ رسیدند.

خرسندم که در میان این مقاله‌ها دو نام برجسته حضور دارند. ابتدا پروفسور دیمو دیموف، که برای دانشجویان رشته کارآفرینی فرد بسیار شناخته شده‌ای است و سردبیر ژورنال معتبر Business Venturing Insight الزِویر هستند در کار مشترک با دوست بسیار توانمندم دکتر امیر امامی اولین مقاله این مجموعه را با عنوان «درجه نوآوری و تمایل کارآفرینان به ایجاد ارزش» به خود اختصاص داده‌اند که این مقاله در مدت کوتاهی هم ارجاعات مناسبی دریافت کرده.
نام برجسته دیگر پروفسور اندرس هنتن همکار خوبم در دانشگاه آلبورگ هستند که همراه با دانشجوی دکتریشان از کشور غنا از تئوری مورد علاقه من، یعنی هزینه تراکتش استفاده کرده مقاله‌ای درباره تاثیر اقتصادی اجاره زمین به شرکتهای مخابراتی بر گسترش ارتباطات همراه در این کشور منتشر کردند.
پنج مقاله دیگر این شماره نیز با دو مقاله از نویسندگان ایرانی و سپس سه مقاله از کشورهای ایتالیا، مصر‌ و مالزی تکمیل شده است. چهار مقاله اول را از برترین مقاله‌های کنفرانس نوآوری و فناوری دانشگاه امیرکبیر برگزیدیم که در تابستان ۹۵ برگزار شد.

این شماره ویژه را می‌توان در نشانی زیر ملاحظه کرد: https://link.springer.com/journal/40821/7/2/page/1
علاوه بر اینها دو مقاله دیگر کنفرانس را هم در این فرایند به شکل کامل مدیریت کردیم تا به چاپ برسد و به دلیل عدم ارتباط این دو مقاله با موضوع شماره ویژه، به صورت مقاله مجزا آماده انتشار در شماره بعدی هستند. این دو مقاله را پیش از انتشار هم برای استفاده نویستدگانشان آنلاین کردیم به نشانی اینجا و اینجا.
همچنین این شماره ویژه از طریق لینک مستقیم زیر نیز قابل دریافت است: