فراخوان ارسال مقاله به نشریه بررسی‌های مدیریت رسانه دانشگاه تهران

شماره نخست نشریه «بررسی‌های مدیریت رسانه» در بهار ۱۴۰۱ منتشر شد و اکنون در حال نهایی کردن شماره تابستان هستیم. با توجه به اینکه در هشت ماه گذشته که به عنوان معاون پژوهش و فناوری دانشکده مدیریت مسئولیت نشریات دانشکده را برعهده داشته‌ام یکی از وجوه همتم روی ارتقای رتبه نشریات بوده و در رتبه بندی اخیر موفق شدیم کلیه نشریات را از رتبه ب به رتبه الف برسانیم، اطمینان می‌دهم که این نشریه نوپا را هم با دقت و رعایت کلیه ظرایف و جزئیات پس از انتشار سه یا چهار شماره اول برای کمیسیون نشریات وزارت علوم جهت دریافت رتبه ارسال خواهیم کرد تا درجه علمی شایسته را برای همه مقالات سال اول دریافت کنیم.

شایان ذکر است که یکی از رویه‌های در پیش گرفته شده ما تبدیل چکیده مبسوط مقالات به یک مقاله دو تا سه صفحه‌ای به انگلیسی است که خود یک مقاله قابل ارجاع برای نویسندگان بین‌المللی می‌شود و به دریافت ارجاعات بین‌المللی کمک می‌کند. این سیاست را پس از آزمون میزان موفقیت آن و دریافت ارجاعات بین‌المللی در آینده برای سایر نشریات دانشکده مدیریت نیز به کار خواهیم بست تا بتوانیم اثرگذاری بین‌المللی نشریات دانشکده را در حوزه‌های بین‌المللی نیز بیشتر کنیم. فعلا فقط نشریه بررسی‌های مدیریت رسانه اینگونه است و با کمک دانشجویان خبره این رشته که به زبان انگلیسی بسیار مسلطند (با تشکر خاص از آقای حبیب عبدالحسین) مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شوند.

از این رو از همه استادان، دانشجویان، پژوهشگران و نویسندگان در عرصه مدیریت رسانه دعوت می‌کنم با ارسال مقالات باکیفیت خود به این نشریه در کمک به کیفیت این نشریه و تبدیل آن به یکی از معتبرترین نشریات حوزه مدیریت رسانه کشور به ویژه در حوزه کسب و کار همکاری کنند. ضمن اینکه طبق مصوبه شورای آموزش و پژوهش دانشکده مقالات دانشجویان دکتری که در شماره‌های سال اول این نشریه چاپ شوند به عنوان مجوز دفاع قابل قبول هستند و این امر مانع عدم نمایه سال اول را برای دفاع دانشجویان دکتری مرتفع می‌کند.

نشانی نشریه برای ورود: