فراخوان ارسال مقاله به نشریه «بررسی‌های مدیریت رسانه» دانشگاه تهران

پس از طی مراحل دشوار تاسیس نشریه فارسی‌زبان در دانشگاه تهران (سیاست انقباضی سختی مبنی بر کاهش نشریات فارسی زبان در دانشگاه پیش گرفته شده و واقعا کار دشواری داشتیم در تصویب آن)، در بهار ۱۴۰۱ شماره نخست نشریه «بررسی‌های مدیریت رسانه» را منتشر کردیم و اکنون در حال نهایی کردن شماره زمستان ۱۴۰۲ هستیم. با توجه به اینکه در دوره‌ای که که به عنوان معاون پژوهش و فناوری دانشکده مدیریت مسئولیت نشریات دانشکده را برعهده داشتم یکی از وجوه همتم روی ارتقای رتبه نشریات بوده و در رتبه بندی اخیر موفق شدیم کلیه نشریات را از رتبه ب به رتبه الف برسانیم، این نشریه نوپا را هم با دقت و رعایت کلیه ظرایف و جزئیات به دوسال انتشار منظم رساندیم و اکنون این نشریه برای ارزیابی و دریافت رتبه علمی در حال بررسی در کمیسیون نشریات وزارت علوم است تا درجه علمی شایسته را برای همه مقالات دو سال اول نیز دریافت کنیم.

شایان ذکر است که یکی از رویه‌های نوین در پیش گرفته شده ما در این نشریه که خودم تا کنون در هیچ نشریه علمی فارسی دیگر ندیده‌ام، تبدیل چکیده مبسوط مقالات به یک مقاله دو تا سه صفحه‌ای به انگلیسی است که خود یک مقاله قابل ارجاع برای نویسندگان بین‌المللی می‌شود و به دریافت ارجاعات بین‌المللی کمک می‌کند. احتمالا در آینده این سیاست را پس از آزمون میزان موفقیت آن و دریافت ارجاعات بین‌المللی در آینده برای سایر نشریات دانشکده مدیریت نیز به کار خواهیم بست تا بتوانیم اثرگذاری بین‌المللی نشریات دانشکده را در حوزه‌های بین‌المللی نیز بیشتر کنیم. فعلا فقط نشریه بررسی‌های مدیریت رسانه اینگونه است و با کمک دانشجویان خبره این رشته که به زبان انگلیسی بسیار مسلطند (با تشکر خاص از آقای حبیب عبدالحسین) مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شوند.

از این رو و همینجا از همه استادان، دانشجویان، پژوهشگران و نویسندگان در عرصه مدیریت رسانه دعوت می‌کنم با ارسال مقالات باکیفیت خود در کمک به ارتقای کیفیت این نشریه و تبدیل آن به یکی از معتبرترین نشریات حوزه مدیریت رسانه کشور به ویژه در حوزه کسب و کار همکاری کنند. ضمن اینکه طبق مصوبه شورای آموزش و پژوهش دانشکده مقالات دانشجویان دکتری دانشگاه تهران که در این نشریه چاپ شوند به عنوان مجوز دفاع قابل قبول هستند و این امر مانع عدم نمایه سال اول را برای دفاع دانشجویان دکتری مرتفع می‌کند. همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران نیز تا پیش از مشخص شدن رتبه وزرت علوم از امتیاز رتبه ج بهره‌مند می‌شوند و انتشار در این نشریه حتی پیش از دریافت رتبه نیز مانعی برای دریافت امتیاز و گرنت و یا دفاع دانشجوی دکتری نخواهد بود.

نشانی نشریه برای ورود و بررسی و ارسال مقاله: