روز کارگر و دانمارکیها!

دیروز اول ماه می بود و روز جهانی کارگر. اینجا هم که از قبل همه آماده که بروند پیشواز و جشن و آواز و این صحبت‌ها. حالا به جزئیات زیاد کار ندارم. می‌خواهم چیزی که برایم خیلی جالب بود و از دیروز دارم سرش می‌خندم را بنویسم برای دوستان. اول از همه یک پیش زمینه:
یکی از روایات محبوبمون، مناجات بنده خدایی بود با خدا که یکبار رو کرد به آسمون و گفت: خدا، تو هم که هی می‌گی یاایها الذین آمنوا، این کار رو بکنید، یا ایها الذین آمنوا اون کار رو بکنید. نکنید فلان می‌کنم و آتشتون می‌زنم و چوب تو … می‌کنم!… جای این همه تهدید، شد یکبار بگی یاایها الذین آمنوا، حالت خوبه؟ غذا خوب خوردی؟ زنت بات می‌سازه؟ پول کم نداری؟ و …. (البته با لهجه خیلی باحالتر است و با جزئیات بیشتر! اینجا جاش نیست طبیعتأ!)
دیروز پلاکارد و شعار حزب حاکم فعلی در دولت دانمارک دقیقأ پاسخ به سئوالهای جواب داده نشده این دوست لُرمون بود و فقط من رو هی به خنده می‌انداخت از طابق نعل به نعل بودن آن! (صحیح این مَثَل طابق نعل بالنعل است، یعنی این لنگه با آن لنگه دقیقاً مشابه است. به اشتباه تابع نعل به نعل می‌گویند)
شعار حزب حاکم سوسیال دموکرات این بود: «اوکی هستید؟» بزرگ در روی صحنه و در و دیوار محل سخنرانی آن را حک کرده بودند و بعد هم روی پارچه‌ها طبق عکسهایی که گذاشته‌ام یکی یکی اسم برده بودند: «شغل، حقوق، اضافه کاری، تعطیلات کافی، پرداخت دوره بیکاری، پرداخت دوره بیماری، آموزش در حین کار، مرخصی دوران بارداری، پرداخت کار سخت، بازنشستگی، تأمین اجتماعی» و بعد پرسیده: [با اینها که داریم بهتون ارائه می‌دهیم] اوکی هستید؟ ردیفید؟ دیگه چیزی کم ندارید؟ … ؟
خیلی خوشم اومد از این نوع قدرت‌نمایی حزب حاکم که خدماتش را در این روز که همه در یکجا جمعند به این ترتیب و با شرح کارنامه‌اش ارائه داده. احزاب رقیب هم هر کدام برای خودشان در قسمتی مراسم راه انداخته بودند و در مجموع روز خیلی خوبی را برای مردم ساختند. یک حالت پیک نیک جمعی بود و خوشگذرانی جمعی.
قصدم شرح دیروز نیست، که روز خوبی بود و امروز هم ادامه داره، ولی کار رسانه‌ای جذاب سوسیال دموکراتها نظر من قابل توجه بود. مخالفان هم البته با شکلهای ناراحت فیسبوکی ابراز نارضایتی داشتند که بعدأ باید ببینم حرف حسابشون چیه. به هرحال من به عنوان یک راست‌گرا که از چپها در هر شرایطی دوری جسته و می‌جویم باید یک دلیلی پیدا کنم که اینجا هم با چپها مخالفت کنم! هنوز دلیلی نیافته‌ام ولی خواهم یافت 😉