انتشار کتاب اقتصاد در دو درس توسط خانم جعفریه دانشجوی دکتری مدیریت رسانه

دو کتاب «اقتصاد در یک درس» هنری هازلیت و «اقتصاد در دو درس» جان کوئیگن دو منبعی هستند که معمولا در هفته‌های اول و دوم کلاس نظریه‌های اقتصادی رسانه‌ها و اقتصاد رسانه به دانشجویان می‌دهم تا هر یک را در یک هفته مطالعه کنند و به صورت کلاسی نیز فصلهای آنها را دوره می‌کنیم. معمولا این مرور بسیار آموزنده است و برای دانشجویانی که تاکنون اقتصاد نخوانده‌اند هیجان انگیز.

این هفته نسخه ترجمه شده آن که به قلم روان و شیوای خانم هانیه سادات جعفریه صورت گرفته منتشر شد که قدمی ارزشمند در غنابخشیدن به ادبیات موجود اقتصاد در زبان فارسی است. من بارها از ایشان بابت همتی که به خرج دادند و این کتاب را در تلاشی قابل تحسین و با توجه به تسلطشان به زبان انگلیسی به فارسی ترجمه کردند، تشکر کرده‌ام.

ضمنا سرکار خانم جعفریه بر سر من منت گذاشتند و دعوت کردند که مقدمه‌ای را بر این کتاب بنویسم که سبب افتخارم است. این چهار صفحه مقدمه را در زیر همین صفحه می‌گذارم تا مشوقی باشد برای خواندن این کتاب. ضمن اینکه از سایر دانشجویان رشته مدیریت رسانه تقاضا می‌کنم همچون ایشان با ترجمه کتابهای روز به فارسی بر منابع رشته خود بیفزایند. من هم به سهم خود در صورت نیاز کنار شما خواهم بود.

  • صفحه اول
  • صفحه دوم
  • صفحه سوم
  • صفحه چهارم