گفتگوهای انجمن اروپایی مدیریت رسانه: دیدار با سردبیران

روز دوشنبه ۱۲ آبان ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران در پنل «دیدار با سردبیران» که توسط انجمن اروپایی مدیریت رسانه برگزار می‌شود نشریه نوردیک را نمایندگی می‌کنم.

در این جلسه بوژنا میرژفسکا از نشریه بین‌المللی مدیریت رسانه (IJMM) که دیرپاترین نشریه رشته است، بیورن فون ریمشه به جای لئونا آختن‌هاگن که نمی‌تواند شرکت کند از نشریه مطالعات کسب و کارهای رسانه‌ای (JOMB)، مایکل کلمنت از نشریه اقتصاد رسانه (Media Economics)، پل مورشتز از ژورنال مدیریت و کارآفرینی رسانه‌ای (JMME)، همون ژورنالی که خودم بنیان نهادم و سردبیرش بودم و با تحریم ایران انداختندم بیرون و پل جانشینم شد، و سرانجام خودم از نشریه اسکاندیناویایی مدیریت رسانه شرکت خواهیم داشت.

هر یک از ما پنج نفر به مدت پنج دقیقه وضعیت کنونی و هدف‌گذاری‌ها و ماموریت نشریه خود را بیان می‌کنیم. بعد پرسش و پاسخ خواهیم داشت. مانور اصلی من روی سه مزیت ژورنال تحت رهبری ام است: تنها قصلنامه دسترسی باز با ناشر دانشگاهی در این رشته است. خب اپن اکسس بودن یک مزیت و ناشر دانشگاهی بودن دو مزیت، سومین مزیت چیه؟ اینکه خودم سردبیرشم 🙂

برای حضور در این پنل باید ثبت نام کنید. برایتان یک دعوتنامه زوم ارسال می‌شود. ثبت نام از اینجا است.