اخبار

ابتکار کمیته تایچى ایران؛ برگزارى جلسه کمیته فنى به صورت آنلاین

باتوجه به شیوع بیماری کرونا و پرهیز از برگزاری جلسات حضوری و رعایت اصول طرح فاصله گذاری اجتماعى هوشمند، کمیته تایچی چوان فدارسیون ووشو ایران اولین جلسه کمیته فنی در سال ٩٩ را به صورت آنلاین با حضور ١١ نفر از اعضای کمیته فنی تای چی برگزار کرد. در این جلسه ضمن بررسی آخرین مسایل مربوط به برگزاری مسابقات آنلاین تایچی و همچنین بررسی فعالیت های صورت گرفته در طول مدت شیوع بیماری کرونا از سوی این کمیته، اعضا در خصوص بهبود فنی مطالب آموزشی و طرح توسعه ای تای چی در سال جاری به گفتگو نشستند. این اولین بار است در میان فدراسیون های ورزشی که جلسه کمیته فنی به صورت آنلاین برگزار می گردد.

Leave a Comment