تماس با ما

اطلاعات تماس با کمیته تای چی ایران:

نشانی: ایران- تهران- ضلع شرقی مجموعه آزادی-ورودی ۱۷ – اکادمی ووشو

تلفکس: ۴۴۱۴۹۹۶۴-۴۴۱۴۹۹۵۷(۹۸۲۱+)

تلفن:  ۸۸۵۷۹۸۸۳(۹۸۲۱+)

پست الکترونیکی: iran.taichi.committee@gmail.com

کانال تلگرام: @irantaichi_wushu
اینستاگرام: @wushu_irantaichi

توییتر: @irantaichi

نقشه دسترسی به انجمن تای چی ایران:

از طریق فرم زیر برای ما پیام بگذارید: