اخبار

اولین جلسه‌ی کمیته‌ی فنیِ تای‌چی با ریاستِ جدید برگزار شد.


اولین جلسه‌ی کمیته‌ی فنیِ تای‌چی با ریاست جدید کمیته برگزار شد.
به گزارش روابط عمومیِ کمیته‌ی تای‌چی،
میترا نوری که پیش‌تر به عنوان رییس کمیته تای چی منصوب شدند
در اولین جلسه کمیته فنی تای چی حضور یافتند. در این جلسه ابتدا از جناب دکتر صدیقی رئیس سابق کمیته تای‌چی تقدیر به عمل آمد،
سپس طبق دستور جلسه به موضوعاتِ زیر پرداخته شد:
 برگزاری مسابقات قهرمانی کشور تای‌چی و دوره‌های آموزشی نیم سال دوم همین‌طور به دعوت ریاست کمیته تای‌چی، آقای کرمانیه نماینده استان یزد نیز در این جلسه حضور داشتند.
در ضمن بنا شد از این پس در هر جلسه کمیته فنی ۱-۲ نفر از نماینده‌های استان‌ها نیز حضور داشته باشند که به همین منظور نمایندگان استان‌ها، برای هماهنگی می‌توانند با آقای شفیعی نماینده امور استان‌ها برای حضور در جلسات بعدی کمیته فنی هماهنگ نمایند. مسابقات قهرمانی کشور تای‌چی امسال به صورت مجازی خواهد بود، جزییات این طرح به زودی اعلام خواهد شد. سرفصل‌های دوره‌های آموزشی نیم‌سال دوم کمیته نیز در مهرماه اعلام خواهد شد.

Leave a Comment