Archive - اسفند ۱۳۹۸

آموزش تایچی در شبکه تلویزیونی سلامت کلید خورد

با همکارى کمیته تایچى چوان فدراسیون ووشو ایران و شبکه تلویزیونى #سلامت از امروز هر سه شنبه در برنامه تلویزیونى #ایران_فعال برنامه آموزش #تایچى و #چى_کونگ از ساعت ١۴ به صورت زنده پخش خواهد شد. به کمپین #تایچى_درخانه براى مقابله با #ویروس_کرونا بپیوندید. #درخانه_میمانیم و ورزش مى کنیم

برای مبارزه با کرونا؛ چالش “#تایچی _درخانه” کلید خورد

به همت کمیته تای‌چی فدراسیون ووشو و با همکارى معاونت ورزش همگانى و فرهنگى وزارت ورزش و همچنین سازمان توسعه فعالیت بدنى فدراسیون ورزش همگانی، چالش “#تایچیدرخانه کلید خورد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ووشو؛ اتفاقات این روزها و شیوع ویروس کرونا موجب شده تا افراد از فعالیت فیزیکی روزانه خود بکاهند و ورزش را از اولویت هاى خود دور کنند. به پیشنهاد کمیته تای‌چی‌چوان فدراسیون ووشو و...

رکورد آموزشی زمستانى کمیته تاى چى چوان

در سه ماه پایانی سال، کمیته تاى چى چوان فدراسیون ووشو با بیشترین تعداد دوره آموزشى در فصل زمستان رکورد دار در میان تمامی سبک های فدراسیون ووشو بوده است. لازم است براى بهره مندى از این فرصت استثنایى با رجوع به سایت فدراسیون ووشو ایران نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.