Archive - اسفند ۱۳۹۸

برای مبارزه با کرونا؛ چالش “#تایچی _درخانه” کلید خورد

به همت کمیته تای‌چی فدراسیون ووشو و با همکارى معاونت ورزش همگانى و فرهنگى وزارت ورزش و همچنین سازمان توسعه فعالیت بدنى فدراسیون ورزش همگانی، چالش “#تایچیدرخانه کلید خورد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ووشو؛ اتفاقات این روزها و شیوع ویروس کرونا موجب شده تا افراد از فعالیت فیزیکی روزانه خود بکاهند و ورزش را از اولویت هاى خود دور کنند. به پیشنهاد کمیته تای‌چی‌چوان فدراسیون ووشو و...