آموزش اخبار برگزیده

فروردین ۹۹ با آموزش تایچی از شبکه ورزش

با همکاری کمیته تایچی چوان فدراسیون ووشو و معاونت ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان فروردین  ۹۹ همراه با شبکه ورزش سیما
آموزش تایچی چوان و چی کونگ
در ویژه برنامه
“ورزش تعطیل نیست”
با محوریت ورزش در خانه برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا کلید خورد. این برنامه هر یکشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۱:۳۰ بر روی آنتن می رود.

Leave a Comment