آموزش اخبار

کمیته تاى چى چوان برگزار مى کند؛ کارگاه آموزشى فرم بادبزن

کمیته تاى چى چوان فدراسیون ووشو ایران برگزار مى کند؛ کارگاه آموزشى فرم بادبزن

ویژه بانوان

مدرس: استاد مینا دهدشتى

محل برگزارى: تهران، خیابان ولیعصر ، بالاتر از میرداماد، باشگاه استخر رازى

تاریخ: ١۴ آذر ماه از ساعت ٩ صبح

ثبت نام از طریق وب سایت فدراسیون ووشو ایران www.iranwushufed.ir

Leave a Comment