آموزش اخبار

کمیته تایچى چوان ایران برگزار مى کند: دوره داوری تالو (درجه۲و۳) با گرایش تخصصی تای‌چی‌چوان

کمیته تایچى چوان ایران برگزار مى کند:دوره داوری تالو (درجه۲و۳) با گرایش تخصصی تای‌چی‌چوان بر اساس قوانین جدید مصوب فدراسیون جهانی

مدرس: حامد کاتوزی
‌(داور بین‌المللی ووشو و عضو هیات مدرسین فدراسیون)

:round_pushpin:مکان: آکادمى ملى فدراسیون ووشو
:calendar:زمان: ۱۰-۱۱-۱۲ مهرماه

برای پیش‌ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر
لطفا با آقاى باقری با شماره
۰۹۱۲۱۹۷۸۴۵۹ تماس حاصل فرمایید.

Leave a Comment