آموزش اخبار

کارگاه روشهای آموزشی تای چی برای کودکان در محل سالن کنفرانس فدراسیون ووشو برگزار شد

این کارگاه با ارائه مقدمه‌ای از جایگاه آموزش در علوم اعصاب توسط استاد حامد کاتوزی (عضو انجمن علوم اعصاب ایران) آغاز شد. مفاهیم پایه یادگیری از دیدگاه علوم اعصاب از ارتباط آن با یادگیری کودکان، موضوع این بخش از کارگاه بود.
در این دوره جمعی از مربیانی که در حوزه کودکان فعالیت دارند و افراد علاقه مند به آموزش تای‌ چی به کودکان حضور دارند. در این کارگاه در باره رویکردهای اموزشی، نحوه جذب و برخورد با کودکان در فضای باشگاه، تای چی با کودکان با نیاز ویژه توسط استاد محمد اسماعیلی ارائه شد.
در این کارگاه استاد حامد کاتوزی مقدمه ای از مبانی علوم اعصاب در یادگیری کودکان ارائه کردند.

Leave a Comment