اخبار

جلسه کمیته فنی تای چی برگزار شد

جلسه کمیته فنى تایچى برگزار شد

در جلسه کمیته فنى تایچى عصر روز گذشته در محل آکادمى ملى فدراسیون ووشو ایران با حضور سرپرست کمیته تایچى امیر صدیقى و اعضاى هییت رییسه کمیته تایچى برگزار گردید آیین نامه کمیته فنى به تایید رسید.
برگزارى روز جهانى ووشو کونگفو در تاریخ ٢١ مرداد در تمامى مراکز استانهاى کشور با محوریت تایچى از موضوعات دیگر مورد بحث در این جلسه بود. همچنین اعضا در خصوص موارد مختلف، از جمله راه کارهاى عملیاتى در خصوص توسعه تایچى در حوزه همگانى، برگزارى کارگاه هاى آموزشى، دوره هاى فنى و مربیگرى، برگزارى مسابقات قهرمانى کشور به بحث و گفتگو پرداختند.
نمایندگان استان البرز و اصفهان نیز به ارائه گزارش از عملکرد خود در حوزه ورزش همگانى و همکارى با شهردارى و آموزش و پرورش پرداختند که مورد استقبال اعضا قرار گرفت.
این جلسه که دومین جلسه در یک ماه گذشته بود با حضور تمامى اعضا برگزار گردید

Leave a Comment