Archive - خرداد ۱۳۹۸

تای چی سنتی یا تای چی استاندارد؟

در جوامع تای چی همواره این سوال مطرح می شود که تای چیِ سنتی برای تمرین مناسب تر است یا تای چیِ استاندارد‌؟ معمولا این چالش در هنرجویان یا مربیانی مطرح می شود که دغدغه فراگیری ساختار رزمی و درونی تای چی را دارند و این موضوع مطرح می شود که فرمهای استاندارد ومدرن تای چی این ساختار را ندارندو صرفاً برای نمایش ومسابقه طراحی شدهانداما آیا واقعا این چنین است ؟ این مسائل نیاز به شفاف سازی های...

انتصاب امیر صدیقی به سرپرستی کمیته تای چی چوان ایران

طی حکم …. مورخه …. ریاست فدراسیون ووشوی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای امیر صدیقی به ریاست کمیته تای چی چوان کشور منصوب شدند. آقای صدیقی دارای کارشناسی ارشد ورزش از CISE فیفا و دارای تالیفات متعددی در زمینه ورزش در انتشارات معتبر هستند. رزومه ایشان با کلیک روی این فایل قابل مشاهده است.