اخبار

دوشنبه هاى ورزشى به مناسبت هفته تربیت بدنى و ورزش با حضور خانواده تایچى برگزار گردید

#دوشنبه_هاى_ورزشى به مناسبت هفته تربیت بدنى و ورزش با حضور خانواده تایچى برگزار گردید
این مراسم از ساعت ٧ صبح با حضور رییس سازمان ورزش شهردارى تهران، شهردار منطقه ٩ و جمع کثیرى از ورزش دوستان در محل میدان آزادى تهران با حضور اعضاى کمیته فنى و هییت رییسه کمیته تایچى فدراسیون ووشو و جمعى از تایچى کاران برگزار شد. این برنامه که با اجراى حرکات فرم و نرمش گروهى چى کونگ همراه بود مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

Leave a Comment