اخبار اطلاعیه برگزیده

اطلاعیه مهم کمیته تایچی چوان ایران در خصوص ثبت نام مربیان تایچی

بدینوسیله به اطلاع می رساند، نظر به برنامه های توسعه ای، یکپارچه سازی روش های آموزشی و اهداف این کمیته در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی کلیه مربیان سبک تایچی  (فعال و غیر فعال) می بایست به وب سایت این کمیته به آدرس https://bit.ly/33bRPG0 و بخش “ثبت نام مربیان” رجوع نمایند و از این طریق نسبت به ثبت نام خود و درج اطلاعات درخواستی به صورت کامل و رایگان تا تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۵ اقدام نمایند و “شماره یکتای ثبت” خود را برای اقدامات بعدی نزد خود نگهداری نمایند .

بدیهی است پس از تاریخ فوق الذکر دیگر امکان ثبت نام تا اطلاع ثانوی امکان پذیر نخواهد بود.

اطلاعات مورد نظر برای تکمیل بانک اطلاعاتی، ساماندهی و گسترش فعالیت های این کمیته مورد استفاده قرار خواهد گرفت و مربیان ثبت نام شده از مزیت حمایتی و تبلیغاتی این کمیته در فعالیت های آموزشی خود بهرمند خواهند شد.

در صورت عدم ثبت نام از این پس کلیه فعالیت های مربوطه در حوزه این سبک با فرد مذکور به حالت تعلیق در خواهد آمد.

                                                                                               

Leave a Comment