واژه سازی

1
فرهنگستان زبان سوئد و وضع مصدر زلاتانیدن!

فرهنگستان زبان سوئد و وضع مصدر زلاتانیدن!

این مطلب سامان زمانزاده بسیار عالی بود. از آنهایی که من در به در دنبالشون هستم. قرینه جالبی است از آنچه سوئد با زلاتان ابراهیموویچش می‌کند و آنچه ما با علی دایی مان می‌کنیم. به یاد کمال الملک: آنها صد همچو من دارند و یکی را از دیگری عزیزتر می‌دارند. شما با همین یکی چه کرده‌اید؟   فرهنگستان زبان سوئد از سال ۲۰۱۲ مصدر “Zlatanera” رو به عنوان یک فعل جدید، به معنی “مسلط بودن” یا “برتری داشتن” به زبان سوئدی اضافه کرده. عطف به این حقیقت که زلاتان نزد مردم سوئد به نماد و تجسم غلبه و برتری تبدیل[…]

خواندن کل مطلب