نظام آموزش رایگان دانمارک

1
چالشهای اقتصادی نظام آموزش عالی رایگان در دانمارک

چالشهای اقتصادی نظام آموزش عالی رایگان در دانمارک

این مقاله جالب بیزنس اینسایدر درباره اقتصاد آموزش و مشکلات آموزش رایگان در دانمارک را بخوانید. یک خلاصه فارسی هم ازش تهیه کرده‌ام برای کسانی که حال خواندن انگلیسیش را ندارند:

خواندن کل مطلب