فنلاند

1
تغییرات در دولتهای رفاه اسکاندیناوی
2
الگوی اسکاندیناوی: واقعاً در خانه امتحان نکنید!

تغییرات در دولتهای رفاه اسکاندیناوی

نوشته امروز صبح پروفسور لاو: دولت فنلاند (از نمونه‌های شاخص دولت رفاه اسکاندیناوی) تصمیم گرفته که آموزش رایگان را برای کلیه دانشجوهای غیرفنلاندی، و حتی دانشجویان اروپایی لغو کند و به جای آن شهریه‌هایی با حداقل رقم ۱۵۰۰ یورو در سال بگیرد. دانشگاه برجسته‌ای مثل دانشگاه هلسینکی رقم سالیانه ۱۰ تا ۲۵ هزار یورو را برای شهریه در نظر گرفته است! مبلغی بسیار سنگین و در تضاد با استانداردهای آموزش و آنچه از جامعه‌های اسکاندیناوی سراغ داریم. از طرف دیگر کوچکسپاری‌هایی هم در بدنه آموزش عالی و دانشگاه‌ها در جریان است که به فشار کار روی استادان و کاهش کیفیت[…]

خواندن کل مطلب

الگوی اسکاندیناوی: واقعاً در خانه امتحان نکنید!

ستایشگر سیستمهای رفاهی اسکاندیناوی بوده و هستم و همین هم از جمله دلایلی بود که دانمارک را بر گزینه‌های دیگرم ترجیح دادم. کلی هم ازش لذت می‌برم. با این حال به عنوان یک دانش آموخته علوم جانبی اقتصاد، همیشه به «ناپایداری» سیستم اقتصادی رفاه اجتماعی اشاره کرده‌ام و معتقد بوده‌ام که این سیستم رفاه اجتماعی محکوم به شکست است، دقیقاً به دلیل همین رویایی و آرمانگرایانه بودنش. شکی نیست که تا همین الانش هم مدل اسکاندیناویایی یک شاهکار بوده و اگر امروز هم برچیده شوند یک تجربه ارزشمند بشری را در اختیار ما گذاشته‌اند. شوربختانه دنیای ما دنیای واقعیتهاست و[…]

خواندن کل مطلب