زبان

1
شیوه طرح مشکل به زبان بیگانه

شیوه طرح مشکل به زبان بیگانه

طبیعتاً مشکل زبان برای همه ما وجود دارد و مواردی پیش می‌آید که هرقدر هم زبانمون خوب باشه نمی‌توانیم منظورمون رو برسانیم. این مسئله هنگام کارهای اداری بیشتر خودش رو نشون می‌ده. من یک نکته را دریافتم: ما معمولاً وقتی می‌خواهیم مشکلی را بیان کنیم با مقدمه شروع می‌کنیم و تمام ابعاد ماجرا را شرح می‌دهیم و آخرش اصل سئوالمان را می‌پرسیم. اصولاً سبک ارتباطیمان اینطور به نظر من می‌رسد. این در حالی است که -تا جایی که من در اغلب برخوردهایم (فکر کنم بتونم بگم در همه برخوردهایم) با دانمارکیها و سایر غربیها پی برده‌ام- هنگام شروع ارتباط ذهنشون[…]

خواندن کل مطلب