تفسیر آکادمیک من از تجربه‌نگاری اولین تامین مالی جمعی سینمای ایران

به همت دانشجویان مدیریت رسانه با محوریت آقای پویا پاکنژاد و با پوشش رسانه‌ای آقای قاری در دانشکده مدیریت نخستین نشست از مجموعه همایه برگزار شد و در آن آقایان محمدحسین سجادی نیری و علی عمیدی به عنوان دست اندرکاران اولین تامین مالی جمعی در سینمای ایران (۴ میلیارد تومان از ۱۸ میلیارد تومان مورد نیاز برای فیلم کمدی بخارست) تجربه خود از پیاده سازی این مدل تامین مالی را برای مخاطبان متنوعی که در این برنامه حضور یافتند (و استقبال کیفی واقعا خوبی هم صورت گرفت) تشریح کردند.

کلیپ این تجربه‌نگاری آماده خواهد شد و همینجا معرفی خواهم کرد. متن این نشست توسط فاینوهاب منتشر شده که در زیر قابل مطالعه است. از آنجا که همواره قائل به یکپارچگی نظریه و عمل هستم و به شدت به کاربرد علم در بازار تاکید دارم، تلاش کردم به عنوان یک فرد آکادمیک این تجربه عملی را به زبان نظریه معادلسازی کنم و نشان بدهم آنچه در مدیریت رسانه می‌خوانیم در عمل هم اجرا شده و می‌توانیم یکپارچگی نظریه و عمل را در این تجربه هم ببینیم.

برای آشنایی بیشتر با جزئیات این تامین مالی می‌توانید این صفحه پروژه فیلم بخارست در سایت کارن کلاود را ببینید.

یک بخش کوتاه مقدمه و یک بخش بلندتر تفسیر آکادمیک در انتهای این مقاله نظرات من است و صحت آن را تایید می‌کنم.

 

دریافت