درباره پژوهشهای مفهومی: ترجمه مقاله چهار رویکرد به مقاله مفهومی

اغلب پژوهش‌هایی که در پایان‌نامه‌ها و پژوهشهای داخلی مورد توجه استادان راهنما و داورها قرار می‌گیرند از نوع تجربی هستند، یعنی مبتنی بر جمع‌آوری داده‌ها به صورت میدانی و سپس تحلیل داده‌های دست اول جمع‌آوری شده. چنین تاکیدی سبب شده است که مقاله‌های مفهومی که معمولا مقاله‌های ارائه کننده تئوری‌های جدید و توسعه‌دهنده نظری هستند کمتر مورد استقبال قرار گیرند. علاوه بر این، جتی هنگامی که مقاله‌ای مفهومی از سمت پژوهشگری ارسال می‌شود داوران و سردبیران در شیوه ارزیابی این نوع مقاله‌ها که عمدتا بر داده‌های دست اول مبتنی نیستند دچار سردرگمی شوند.

مقاله چهار رویکرد به مقاله های مفهومی، یک نوشته بسیار ارزشمند و آموزنده است که توسط خانم یاکولا در سال ۲۰۲۰ در مجله آکادمی بازاریابی منتشر شد. مطالعه این مقاله به حدی برای من آموزنده بود که به نظرم رسید به رغم همه گرفتاری‌هایم باید این مقاله را برای استفاده دانشجویان و پژوهشگران ایرانی ترجمه کرده و منتشر کنم. این اتفاق صورت گرفت و با تشکر از نشریه «مطالعات رسانه‌ای» اکنون به صورت متن باز در اختیار علاقه‌مندان است. توصیه می‌کنم این مقاله را حتما مطالعه فرمایید.

نسخه اصلی مقاله:

نسخه ترجمه شده من (دریافت مستقیم از مطالعات رسانه‌ای):