طرح درس جدید مدیریت رسانه دانشگاه تهران

پس از گذشت سالها از راه‌اندازی رشته مدیریت رسانه در ایران، تا همین امسال برنامه براساس همان طرح درسی بود که نخستین بار با آن حیات رشته آغاز شد. در آن زمان مدیریت رسانه بخشی از مدیریت دولتی بود و درسها جهت کسب و کار نداشتند. (خودم ناگزیر شدم برای کنکور دولتی درسهای مدیریت دولتی را بخوانم تا مدیریت رسانه قبول شوم). طرح درس قبلی قدیمی و غیرکارآمد بود و نیازهای روز را هم پوشش نمی‌داد و طبیعتاً سبب نارضایتی دانشجویان نیز بود.

خوشبختانه زمانی به عنوان هیئت علمی به دانشکده پیوستم که تأکید مستمری بر به‌روزرسانی طرح درس وجود داشت و گروه نیز به‌روزرسانی را آغاز کرده بود. در تلاشی گروهی با همکاری بسیار ارزنده جناب آقای دکتر روشندل اربطانی، آقای دکتر شریفی و خانم دکتر لبافی موفق شدیم طرح درس مدیریت رسانه را با مروری جامع بر ۷۴ دانشگاه جهان (با تشکر از خانم آوات صالحی) و بررسی تغییرات اخیر در این برنامه در دانشگاه‌های مختلف و نیز در نظر گرفتن نیازهای روز به روز رسانی کنیم. مواردی همچون شبکه های اجتماعی، صنعت سرگرمی، کارآفرینی رسانه‌ای، مدلهای کسب و کار رسانه‌ای، مدیریت منابع انسانی در صنایع خلاق، اقتصاد رسانه، مدیریت تبلیغات، خط مشی رسانه‌ای، حقوق مالکیت معنوی را به درسهای مفید پیشین اضافه کردیم و روش تحقیق را هم به دو درس مجزای روشهای کمّی و آماری و روشهای کیفی تحقیق در رسانه تفکیک کردیم تا دانشجویان تسلط بهتری به روش تحقیق بیابند. در دکتری هم اقتصاد رسانه، مدیریت استراتژیک، مدیریت تبلیغات، ارتباطات اقناعی (تبلیغات)، خط مشی رسانه‌ای را به روز کردیم.

یکی از بازخوردهای خوب این بود که وقتی در حال طراحی بودیم و نظر دو تن از صاحب نظران بین‌المللی رشته را درباره این طراحی و برخی از منابع تعیین شده برای تدریس پرسیدم با شگفتی گفتند: «جدی شما در ایران اینها را تدریس می‌کنید؟ فوق العاده و به روز است. شاید ما هم بتوانیم از این طرح درس شما استفاده کنیم». حال آدم خوب می‌شود وقتی تایید افراد برجسته را دریافت می‌کند.

این طرح درس پس از تصویب در کمیسیون دانشگاه تهران هفته پیش در اتوماسیون اعلام شد و به زودی به تمام دانشگاه‌های کشور برای اجرا ابلاغ می‌شود. باید سپاس ویژه داشت از دکتر روشندل اربطانی که بسیار در فرایند تصویب انرژی گذاشتند و بدون ایشان تصویب این طرح درس اصلاً به این راحتی ممکن نبود، همینطور از خانم دکتر لبافی که هم ارزیابی و به‌روزرسانی اطلاعات دانشگاه‌های دنیا را انجام دادند و هم صادقانه کارهای اداری را پیگیری کردند. دکتر شریفی هم که جای خود را دارند از همکاری و ذهن باز و تجربیات سازنده. برای من مشارکت در این کار تیمی و به روز کردن یک برنامه قدیمی و انطباق آن با نیازهای روز و با استانداردهای رایج هیجان‌آور بود. امیدوارم دانشجویان ورودی ۹۶ به بعد که از طرح درس جدید بهره‌مند می‌شوند از کیفیت درسها و به روز بودن موضوعات لذت ببرند.

دریافت طرح درس مقطع کارشناسی ارشد مدیریت رسانه:

دریافت طرح درس مقطع دکتری مدیریت رسانه:

دریافت فایل به صورت مستقیم از پایگاه وزارت علوم (در این پایگاه می‌توانید طرح درس کلیه رشته‌ها را دریافت کنید)

 

به‌روزرسانی: از این پروژه کتابی با عنوان Teaching Media Management: A curriculum Development تهیه کردیم که اطلاعات مفصل آن در این مطلب در وب سایت قابل خواندن است.