استفاده مناسب از فرصت کنفرانسها

یکی از پیشهادهای من به دانشجویانی که در پی کسب استانداردهای بین‌المللی هستند، شرکت در کنفرانسهای درست و حسابی بین‌المللی است. روی درست و حسابی بودنش خیلی تأکید می‌کنم.

اصلاً کنفرانس چیست؟ کنفرانس بیشتر از اینکه صرفاً علمی باشد یک مکان معاشرت و دورهم بودن افرادی است که در یک زمینه مشخص کار می‌کنند. در کنفرانس معمولاً بخشی از یک پروژه، بخشی از یک ایده جدید و یک تز، بخشی از فعالیتی که در حال انجام است و اساساً کارهایی که هنوز به مرحله نهایی چاپ به صورت مقاله نرسیده‌اند مطرح می‌شود تا نظرات مکمل، انتقادها و یا پیشنهادها از افراد صاحب نظر در این رشته دریافت شود. معمولاً همین. البته کنفرانسهای در استانداردهای خیلی بالاتر هم داریم که معمولاً منحصر به انجمن‌های خاص هستند و مورد صحبت کنونی ما نیست. در کنفرانس‌های متعارف و معمول هدف اصلی همین دور هم جمع شدن و معاشرت است و اینکه از کارها و علاقه های همدیگر اطلاع پیدا کردن.

به همین خاطر شرکت در کنفرانس را به عنوان محلی برای نشان دادن پتانسیل‌ها و توانایی‌های خود به افراد صاحب‌نظر در رشته در نظر بگیرید. اگر در کنفرانسی که انتخاب می‌کنید افراد مناسبی وجود داشته باشند، می‌توانید از قبل آنها را بشناسید و علائقشان را مطالعه کنید و با شناختی که به دست آورده‌اید ارتباط را آغاز کنید. برخی از این همکاری‌ها به دستاوردهای جالبی منتهی میشوند. برای خود من همه مسیر شغلی بین‌المللی‌ام از شرکت در کنفرانس مدیریت رسانه اروپا در سال ۲۰۱۱ در مسکو شروع شد. کنفرانسی که افراد برجسته‌ای از مدیریت رسانه در آن شرکت می‌کردند و دریافت ویزا برایش چندان دشوار نبود. در این کنفرانس ارتباط چهره به چهره با افراد تاثیرگذار برقرار کردم و همین سبب شد که تواناییهایم را به آنها نشان بدهم. بعد از آن پیشنهاد نگارش یک فصل از کتاب از طرف یکی از شرکت‌کنندگان به من رسید و بعد از آن مسیر بین‌المللی من شروع شد. همین مسیر را به دانشجویانم هم توصیه می‌کنم. طبیعتاً باید توانایی‌های بنیادین را داشته باشید از جمله تسلط به رشته خودتان و درک مناسب از اصول آکادمیک و نیز تسلط مناسب به انگلیسی.

انتشارات و خروجی‌های کنفرانس‌ها هم مهمند. ببینید در نتیجه شرکت در این کنفرانس چه خروجی‌ای حاصل می‌شود؟ آیا مجموعه مقالات نمایه معتبری می‌شوند؟ آیا به صورت کتاب در یک انتشارات معتبر چاپ می‌شود؟ البته راستی‌آزمایی هم بسیار مهم است. تعداد زیادی از کنفرانس‌هایی که ادعای نمایه‌شدن توسط پایگاه‌های معتبر را می‌کنند نمایه‌های جعلی را به کار می‌برند. در این باره در نوشته دیگری به تفصیل نمایه‌های دروغین و جعلی را شرح داده‌ام و هر از گاهی هم به روز می‌کنم.

طبیعتاً با شرایط فعلی مسافرت و دریافت ویزا کار دشواری است و انتخابها معمولاً محدودند. خود من زمانی که ایران بودم و امکان سفر به اروپا را نداشتم معمولاً به روسیه و گاهی ترکیه به عنوان مقاصدی مناسب نگاه می کردم که گاهی میزبان دوره‌ای از کنفرانس‌های برجسته می‌شوند. هر دو انجمن برجسته مدیریت رسانه فعلی دوره‌ای را در روسیه برگزار کرده‌اند. پیشنهاد می‌کنم که حداقل در خبرنامه انجمن‌های برجسته علمی عضو شوید تا از رویدادهای آینده مطلع شوید و بتوانید امکان حضور در یکی از کنفرانس‌ها را بررسی کنید.

امیدوارم انتخابهای خوبی داشته باشید.