چرا از مکاتباتم پاسخ نمی‌گیرم؟

دوباره مواجه شده‌ام با دوستانی که گلایه دارنداز پاسخ نگرفتن از استادها و دانشجویان خارجی.

همانطور که قبلاً هم درباره استراتژی‌های ارتباطی گفته‌ام، تاکید می‌کنم بر این موارد: ۱) کوتاه بنویسید. کسی حال خواندن چندین خط از یک نفر ناشناس ندارد ۲) به انگلیسی مفهوم و خوانا بنویسید. اغلب ما فکر می‌کنیم داریم انگلیسی می‌نویسیم ولی درواقع جمله‌های فارسی را به انگلیسی می‌نویسیم که به خوبی قابل فهم نیستند.  ۳) به جای کلی مقدمه نوشتن، با سئوال اصلی شروع کنید. ۴) سئوالتان اینقدر مشخص باشد که طرف بتواند جواب واضحی بدهد.

خودتان را بگذارید جای دریافت کننده نامه. همیشه این کار را بکنید. و این فرض را هم داشته باشید که نامه شما تنها نامه‌ای نیست که به دست یک فرد سرشلوغ و گرفتار می‌رسد و با این حال گیرنده به دلیل حسن نیت تمایل دارد پاسخ مناسب به شما بدهد. خب کمکش کنید. کارش را سخت نکنید. با نوشتن چند خط کوتاه، مشخص و واضح از اتلاف وقت و انرژیش جلوگیری کنید تا بتواند بهترین راهنمایی را به شما بکند.

برخی دوستان پاسخ نامه‌هایشان را با این جمله دریافت می‌کنند» «مطمئن نیستم منظورت را درست فهمیده باشم»، یا «اگه منظورت را درست فهمیده باشم، …» و پاسخهای مشابه اینها، تازه اگه جوابی بگیرند. بخش مهمیش به دلیل نامناسب نوشتن است.

پس فراموش نکنید: کوتاه، سئوال مشخص و قابل جواب دادن و نگارش خوب.