کلیپ تبلیغاتی پارلمان دانمارک به مناسبت حضور در Google Map

تبلیغ جالبیست از طرف مجلس دانمارک برای نشان دادن اینکه با نوآوریهای روز همگام است و در نمای خیابان گوگل مپ می‌شود کل پارلمان را مشاهده کرد. آقایی که در کلیپ می‌بینید سخنگوی پارلمان است.