اخبار

برگزاری دوازدهمین دوره از سمینار “جلوه هایى از زندگى با دیابت” توسط انجمن دیابت ایران با همکارى کمیته تاى چى چوان

دوازدهمین دوره از سمینار “جلوه هایى از زندگى با دیابت” توسط انجمن دیابت ایران با همکارى کمیته تاى چى چوان فدراسیون ووشو ایران و فدراسیون ورزش هاى همگانى برگزار مى شود.
این سمینار در تاریخ ١٧ بهمن ماه در محل سالن همایش هاى بیمارستان امام خمینى برگزار خواهد شد.
#تایچى_مهارگر_دیابت #دیابت #سالمند #سلامت

Leave a Comment