آموزش اخبار

دوره دوم کارگاه آموزشى فرم بادبزن برگزار می گردد

باتوجه به استقبال بعمل آمده کمیته تاى چى چوان فدراسیون ووشو ایران برگزار مى کند؛ دوره دوم کارگاه آموزشى فرم بادبزن
ویژه بانوان
مدرس: خانم مینا دهدشتى
محل برگزارى: تهران، خیابان ولیعصر ، بالاتر از میرداماد، باشگاه استخر رازى

تاریخ: ١٠ بهمن از ساعت ٩ صبح لغایت ١٧
ثبت نام از طریق وب سایت فدراسیون ووشو ایران www.iranwushufed.ir

Leave a Comment