دسته‌بندی نشده

جلسه کمیته فنى تاى چى چوان برگزار شد

روز گذشته با حضور تمامى اعضا جلسه کمیته فنى تایچى چوان برگزار گردید.
در ابتداى جلسه در حضور نایب رییس فدراسیون ووشو، میترا نورى بعنوان نایب رییس بانوان کمیته تاى چى چوان معرفى گردید.
از موضوعات مهم مطرح شده در این جلسه مى توان ارزیابی مسابقات قهرمانی کشور برگزار شده در آذر ماه ٩٨، تصویب تقویم کاری کمیته تا نیمه اردیبهشت ماه ٩٩، برنامه ریزی مسابقات قهرمانی کشور سال ١٣٩٩ و انتخابی مسابقات جهانی و همچنین برگزارى کارگاه هاى آموزشى تا پایان سال ٩٨ بود.

Leave a Comment