آموزش اخبار استان ها

برگزاری کارگاه عملی مربیگری و آزمون دان در آذربایجان شرقی

کارگاه عملى مربیگرى و استاژ دان ١-۴ تاى چى چوان روز گذشته با حضور ۱۳ نفر از شرکت کنندگان زیر نظر احد علیپور در شهر تبریز برگزار گردید.

Leave a Comment