اخبار برگزیده

دکتر “علی نژاد” سرپرست معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان شد

با حکم وزیر ورزش و جوانان

دکترمهدی علی نژاد به عنوان سرپرست معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای منصوب شد.

 

مسعود سلطانی فر در حکمی دکتر مهدی علی نژاد را بعنوان سرپرست معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای منصوب کرد.

دکتر علی نژاد هم اکنون رییس فدراسیون ووشوی ایران است.

Leave a Comment