اخبار برگزیده

برگزاری همایش بزرگ تایچی مهارگر دیابت در ایران مال

کمیته تاى چى فدراسیون ووشو ایران، انجمن دیابت ایران و فدراسیون ورزش همگانى برگزار مى نمایند؛
همایش بزرگ #تایچى_مهارگر_دیابت در تاریخ ٢۴ آبان ماه از ساعت ١۵ در محل آبنمایش موزیکال در مجموعه بازار بزرگ ایران ” ایران مال” برگزار خواهد شد.
از جمله برنامه هاى این همایش برگزارى پالایش قند خون، آموزش رایگان تاى چى و ورزش گروهى خواهد بود.
پیش از این در تفاهم نامه سه جانبه بین فدراسیون هاى ووشو، ورزش هاى همگانى و انجمن دیابت ایران، پویش #تایچىمهارگردیابت راه اندازى و تاى چى بعنوان ورزش دیابت کشور معرفى شده بود.

Leave a Comment