آموزش اخبار برگزیده

کمیته تایچی چوان برگزار می کند؛ کارگاه تویی شو ۲

کمیته فنی تای چی چوان فدراسیون ووشو
برگزار می کند :

کارگاه آموزشی تویی شو Pushing Hands
(کارگاه شماره ۲)

ویژه آقایان

زمان: جمعه اول آذرماه از ساعت ۹ تا ۱۷
مکان: تهران- خیابان حجاب – مجموعه ورزشی سازمان آب

محتوای کارگاه:
مرور و بازآموزی و ادامه مطالب کارگاه شماره ۱ شامل
۱- معرفی تویی شو
۲- آموزش مبادله سلاح (تکدستی و دو دستی)
۳- آموزش تویی شو در گام ثابت و متحرک
۴- آموزش تکنیک های پرتابی
۵- بررسی قوانین مسابقات تویی شو
۶- مبارزه عملی تویی شو

– تلفن تماس برای هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر:
۰۹۱۲۴۶۸۹۰۷۳
محمد مولودی

– ثبت نام فقط از طریق سایت فدراسیون ووشو به آدرس : www.iranwushufed.ir

Leave a Comment