آموزش اخبار برگزیده

دوره داوری تالو درجه ۲ و ۳ توسط کمیته تایچی چوان برگزار شد

کلاس داوری تالو گرایش تخصصی تای‌چی امروز با حضور بیش از ۴۵ شرکت کننده توسط کمیته تایچى ایران در‌محل آکادمی ره‌سان آغاز شد
این دوره که ویژه متقاضیان داوری درجه ۳ و درجه ۲ ووشو- تالو هست، تا جمعه ادامه خواهد داشت و از داورانی که این دوره را با موفقیت گذرانده‌اند برای قضاوت در‌ مسابقات مختلف تالو به خصوص گرایش تخصصی تای‌چی دعوت به عمل خواهد آمد.
صدیقی سرپرست کمیته تای‌چی ایران نیز در افتتاح این دوره حضورداشت.
تدریس این دوره بر عهده حامد کاتوزى دبیر کمیته تایچى مى باشد.

Leave a Comment