Archive - شهریور ۳۰, ۱۳۹۸

در دیدار سرپرست کمیته تایچی و مدیر شبکه ورزش تاکید شد: لزوم همکاری نزدیک دو جانبه

در دیدار که روز گذشته در محل شبکه ورزش میان دکتر احسان شیعه مدیر شبکه تلویزیونی ورزش ایران و امیر صدیقی سرپرست کمیته تایچی برگزار گردید بر لزوم افزایش همکاری های دوجانبه تاکید شد. در این دیدار صدیقی ضمن قدردانی از زحمات و حمایت های شبکه ورزش در معرفی رشته ورزشی تایچی و اختصاص برنامه مشخص برای آموزش و همچنین گزارش های خبری از فعالیت های این کمیته، آرزوی افزایش تعاملات هر چه بیشتر در...