Archive - مرداد ۲۵, ۱۳۹۸

دیدار سرپرست کمیته تایچى با نماینده استان لرستان

صبح امروز در محل آکادمى ملى ووشو ایران در حاشیه کارگاه آموزشى چى کونگ طبى، امیر صدیقى سرپرست کمیته تایچى با محمد بازگیر نماینده کمیته تایچى چوان در لرستان دیدار کرد. در این دیدار بازگیر ضمن ارائه گزارشى از شرایط موجود استان، برنامه هاى آتى کمیته تایچى چوان استان لرستان را اعلام نمود. صدیقى ضمن تاکید بر توسعه بخش همگانى تایچى چوان در کشور، ابراز امیدوارى کرد با برنامه هایى که در دستور...