آموزش اخبار اطلاعیه

کمیته تایچی برگزار می کند؛ کارگاه آموزشی چى کونگ طبى -بخش ریه

کارگاه آموزشی چى کونگ طبى -بخش ریه در محل آکادمى ملى ووشو توسط کمیته تای چی چوان مورخ جمعه ١٣٩٨/۵/٢۵ برگزار خواهد شد.

Leave a Comment