اخبار

استاژ دان ۱ تا چهار و دوره ی عملی مربیگری برگزار شد

استاژ دان ١ تا ۴، و دوره عملى مربیگرى امروز با حضور امیر صدیقى سرپرست کمیته تایچى فدراسیون ووشو، حامد کاتوزى دبی کمیته، خانم دهدشتى عضو کمیته فنى کمیته تایچى مدرس دوره بانوان و جواد باقرى مدرس دوره آقایان در محل باشگاه هنرمندان تهران برگزار شد.

Leave a Comment