Archive - تیر ۳۰, ۱۳۹۸

کارگاه بدنسازی و شناخت آناتومی تای چی برگزار شد

ارگاه آموزشی بدن‌سازی تخصصی تای‌چی و شناخت آناتومی فرم‌های تای‌چی» امروز در فدراسیون ووشو برگزار شد. این کارگاه با هدف شناخت بیشتر آناتومی بدن در ارتباط با فرم‌ها و حرکت‌های تای‌چی تعریف و اجرا شد. بیش از ۳۰ نفر از تای‌چی کاران و مربیان تای‌چی از استان‌های مختلف در این کارگاه حضور داشتند. در این کارگاه آناتومی بدن در ارتباط با حرکت‌ها و تکنیک‌های تای‌چی بررسی شد. برپایه اصول...