Archive - تیر ۲۴, ۱۳۹۸

اثرات تای چی بر کودکان

تای چی چوان یا نهایت برتریکی از زیباترین و محبوب ترین هنر های رزمی در چین و کل جهان است.این هنر که با نگرش عمیق فلسفی شکل گرفته با کمک ایجاد چرخش انرزی و مهارت های تمرکزی تعادلی و تسلط بر انرزی درونی (انرزی چی یا انرزی بایو الکترومغناطیس درون بدن انسان)یکی از قدرتمندترین سبکهای رزمی در جهان می باشد.در این هنر ماهیچه ها نقش زیادی ایفا نمی کنند و سعی در رها کردن کل بدن است که این انرزی...

تای چی در پارک گوردن شانگهای

در فاصله ١١۵ روز مانده به مسابقات قهرمانى جهان در شانگهاى، ١٠٠٠ #تایچى کار در پارک گوردن گرد هم آمدند. در این مراسم قهرمان آسیا تانگ لو و قهرمان ملى تالو چین ژوآنگ گوآنگ سانگ به اجراى حرکات پایه #ووشو پرداختند.